Tag: คำถาม

คอร์สล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดี 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 โดย Bangkok Health Clinic

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดี เฟ้นหาคำตอบของสุขภาพที่ยั่งยืนด้วยตัวของท่านเอง

คอร์สล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดี 22-23 ธันวาคม 2561 โดย Bangkok Health Clinic

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดี เฟ้นหาคำตอบของสุขภาพที่ยั่งยืนด้วยตัวของท่านเอง

คอร์สล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดี 24-25 พฤศจิกายน 2561 โดย Bangkok Health Clinic

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดี เฟ้นหาคำตอบของสุขภาพที่ยั่งยืนด้วยตัวของท่านเอง

คอร์สล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดี 20-21 ตุลาคม 2561 โดย Bangkok Health Clinic

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดี เฟ้นหาคำตอบของสุขภาพที่ยั่งยืนด้วยตัวของท่านเอง

คอร์สล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดี 8-9 กันยายน 2561 โดย Bangkok Health Clinic

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดี เฟ้นหาคำตอบของสุขภาพที่ยั่งยืนด้วยตัวของท่านเอง

คอร์สล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดี 16 – 17 มิ.ย. 2561 โดย Bangkok Health Clinic

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดี เพื่อเฟ้นหาคำตอบของสุขภาพที่ยั่งยืนพร้อมกับแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจาก Bangkok Health Clinic

คอร์สล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดี 5 – 6 พ.ค. 2561 โดย Bangkok Health Clinic

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดี เพื่อเฟ้นหาคำตอบของสุขภาพที่ยั่งยืน ไปพร้อมกับแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจาก Bangkok Health Clinic

คอร์สล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดี 17- 18 มีนาคม 2561 โดย Bangkok Health Clinic

ล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดี เพื่อสุขภาพที่ยั่งยืน กับ Bangkok Health ค่ายล้างพิษตับ และนิ่วถุงน้ำดี 2 วัน 1 คืน ตั้งแต่วันที่ 17-18 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม Brighton Hotel and Residence บางนา ดำเนินการโดยแพทย์ผู้ชำนาญการทางระบบเดินอาหารและตับ เรามีทีมแพทย์และพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญ  ...

คอร์สล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดี 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2561 โดย Bangkok Health Clinic

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดี เพื่อเฟ้นหาคำตอบของสุขภาพที่ยั่งยืน คอร์สล้างพิษครั้งต่อไปวันที่ 9 – 10 ธันวาคม 2560

คอร์สล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดี 9 – 10 ธันวาคม 2560 โดย Bangkok Health Clinic

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดี เพื่อเฟ้นหาคำตอบของสุขภาพที่ยั่งยืน คอร์สล้างพิษครั้งต่อไปวันที่ 9 – 10 ธันวาคม 2560