คอร์สล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดี 2-3 กันยายน 2566

คอร์สล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดี วันที่ 2-3 กันยายน (เสารฺ์- อาทิตย์) 2566 ล้างพิษตับและนิ่วด้วยวีธีธรรมชาติ ไม่มีการสวนล้างลำไส้ ไม่ต้องอดอาหารมากกว่า 1 มื้อ อ่านประสบการณ์ตรงของผู้ที่เคยรับการล้างพิษตับ และนิ่วในถุงน้ำดีกับเราได้ที่นี่ ดูแลโดยอาจาร์ยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและที ...

คอร์สล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดี 8-9 กรกฎาคม 2566

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดี เฟ้นหาคำตอบของสุขภาพที่ยั่งยืนด้วยตัวของท่านเอง

คอร์สล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดี 10-11 มิถุนายน 2566

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดี เฟ้นหาคำตอบของสุขภาพที่ยั่งยืนด้วยตัวของท่านเอง โดยบางกอกเฮลธ์คลินิก

คอร์สล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดี 6-7 พฤษภาคม 2566

คอร์สล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดี วันที่ 6-7 พฤษภาคม (เสารฺ์- อาทิตย์) 2566 ล้างพิษตับและนิ่วด้วยวีธีธรรมชาติ ไม่มีการสวนล้างลำไส้ ไม่ต้องอดอาหารมากกว่า 1 มื้อ อ่านประสบการณ์ตรงของผู้ที่เคยรับการล้างพิษตับ และนิ่วในถุงน้ำดีกับเราได้ที่นี่ ดูแลโดยอาจาร์ยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและที ...

คอร์สล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดี 1-2 เมษายน 2566

คอร์สล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดี วันที่ 1-2 เมษายน (เสารฺ์- อาทิตย์) 2566 ล้างพิษตับและนิ่วด้วยวีธีธรรมชาติ ไม่มีการสวนล้างลำไส้ ไม่ต้องอดอาหารมากกว่า 1 มื้อ อ่านประสบการณ์ตรงของผู้ที่เคยรับการล้างพิษตับ และนิ่วในถุงน้ำดีกับเราได้ที่นี่ ดูแลโดยอาจาร์ยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีม ...

คอร์สล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดี 4-5 มีนาคม 2566

  คอร์สล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดี วันที่ 4- 5 มีนาคม (เสารฺ์- อาทิตย์) 2566 ล้างพิษตับและนิ่วด้วยวีธีธรรมชาติ ไม่มีการสวนล้างลำไส้ ไม่ต้องอดอาหารมากกว่า 1 มื้อ อ่านประสบการณ์ตรงของผู้ที่เคยรับการล้างพิษตับ และนิ่วในถุงน้ำดีกับเราได้ที่นี่ ดูแลโดยอาจาร์ยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและ ...

คอร์สล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดี 14-15 มกราคม 2566

คอร์สล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดี วันที่ 14- 15 มกราคม (เสารฺ์- อาทิตย์) คอร์สแรกของปี 2566 ล้างพิษตับและนิ่วด้วยวีธีธรรมชาติ ไม่มีการสวนล้างลำไส้ ไม่ต้องอดอาหารมากกว่า 1 มื้อ อ่านประสบการณ์ตรงของผู้ที่เคยรับการล้างพิษตับ และนิ่วในถุงน้ำดีกับเราได้ที่นี่ ดูแลโดยอาจาร์ยแพทย์ผู ...

คอร์สล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดี 19-20 พฤศจิกายน 2565 คอร์สสุดท้ายของปี 2565

คอร์สล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดี วันที่ 19-20 พฤศจิกายน  2565 (เสารฺ์- อาทิตย์) คอร์สสุดท้ายของปี 2565 ล้างพิษตับและนิ่วด้วยวีธีธรรมชาติ ไม่มีการสวนล้างลำไส้ ไม่ต้องอดอาหารมากกว่า 1 มื้อ อ่านประสบการณ์ตรงของผู้ที่เคยรับการล้างพิษตับ และนิ่วในถุงน้ำดีกับเราได้ที่นี่ ดูแลโดยอา ...

คอร์สล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดี 1-2 ตุลาคม 2565

คอร์สล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดี วันที่ 1-2 ตุลาคม 2565 (เสารฺ์- อาทิตย์) ล้างพิษตับและนิ่วด้วยวีธีธรรมชาติ ไม่มีการสวนล้างลำไส้ ไม่ต้องอดอาหารมากกว่า 1 มื้อ อ่านประสบการณ์ตรงของผู้ที่เคยรับการล้างพิษตับ และนิ่วในถุงน้ำดีกับเราได้ที่นี่ ดูแลโดยอาจาร์ยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมพ ...

คอร์สล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดี 6-7 สิงหาคม 2565

คอร์สล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดี วันที่ 6-7 สิงหาคม 2565 (เสารฺ์- อาทิตย์) ล้างพิษตับและนิ่วด้วยวีธีธรรมชาติ ไม่มีการสวนล้างลำไส้ ไม่ต้องอดอาหารมากกว่า 1 มื้อ อ่านประสบการณ์ตรงของผู้ที่เคยรับการล้างพิษตับ และนิ่วในถุงน้ำดีกับเราได้ที่นี่ ดูแลโดยอาจาร์ยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและที ...