คอร์สล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดี 5-6 มีนาคม 2565 โดย Bangkok Health Clinic

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดี เฟ้นหาคำตอบของสุขภาพที่ยั่งยืนด้วยตัวของท่านเอง

คอร์สล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดี 29-30 มกราคม 2565 โดย Bangkok Health Clinic

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดี เฟ้นหาคำตอบของสุขภาพที่ยั่งยืนด้วยตัวของท่านเอง

ใครเสี่ยงป่วยหนักหากติดเชื้อโควิด-19

วิดีโอ ใครเสี่ยงป่วยหนักหากติดเชื้อโควิด-19 โดย รศ.พญ. ลำดวน วงศ์สวัสดิ์ มาเรียนรู้ว่าใครเสี่ยงป่วยหนักหากติดเชื้อโควิด-19 กับ รศ.พญ. ลำดวน วงศ์สวัสดิ์ กันนะคะ

คอร์สล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดี 1-2 พฤษภาคม 2564 โดย Bangkok Health Clinic

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดี เฟ้นหาคำตอบของสุขภาพที่ยั่งยืนด้วยตัวของท่านเอง

คอร์สล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดี 27-28 มีนาคม 2564 โดย Bangkok Health Clinic

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดี เฟ้นหาคำตอบของสุขภาพที่ยั่งยืนด้วยตัวของท่านเอง

วิดีโอสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันโควิด-19 ระบาดรอบ 2

วิดีโอ สร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันโควิด-19 ระบาดรอบ 2 โดย รศ.พญ. ลำดวน วงศ์สวัสดิ์ มาเรียนรู้วิธีสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อป้องกันตัวเราจากไวรัสโควิด-19 ระบาดรอบ 2 กับ รศ.พญ. ลำดวน วงศ์สวัสดิ์ กันนะคะ

คอร์สล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดี 28-29 พฤศจิกายน 2563 โดย Bangkok Health Clinic

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดี เฟ้นหาคำตอบของสุขภาพที่ยั่งยืนด้วยตัวของท่านเอง

คอร์สล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดี 24-25 ตุลาคม 2563 โดย Bangkok Health Clinic

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดี เฟ้นหาคำตอบของสุขภาพที่ยั่งยืนด้วยตัวของท่านเอง

คอร์สล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดี 19-20 กันยายน 2563 โดย Bangkok Health Clinic

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดี เฟ้นหาคำตอบของสุขภาพที่ยั่งยืนด้วยตัวของท่านเอง

คอร์สล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดี 13-14 มิถุนายน 2563 โดย Bangkok Health Clinic

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดี เฟ้นหาคำตอบของสุขภาพที่ยั่งยืนด้วยตัวของท่านเอง