อาการของโรคนิ่ว

ประสบการณ์จากลูกค้า

คอร์สล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดี 15-16 มิถุยายน 2567

  คอร์สล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดี วันที่ 15-16 มิถุนายน (เสาร์ – อาทิตย์) 2567 ล้างพิษตับและนิ่วด้วยวีธีธรรมชาติ ไม่มีการสวนล้างลำไส้ ไม่ต้องอดอาหารมากกว่า 1 มื้อ อ่านประสบการณ์ตรงของผู้ที่เคยรับการล้างพิษตับ และนิ่วในถุงน้ำดีกับเราได้ ที่นี่ ดูแลโดยอาจาร์ยแพทย์ผู้เช ...

คอร์สล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดี วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2567

  คอร์สล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดี วันที่ 11-12 พฤษภาคม (เสารฺ์- อาทิตย์) 2567 ล้างพิษตับและนิ่วด้วยวีธีธรรมชาติ ไม่มีการสวนล้างลำไส้ ไม่ต้องอดอาหารมากกว่า 1 มื้อ อ่านประสบการณ์ตรงของผู้ที่เคยรับการล้างพิษตับ และนิ่วในถุงน้ำดีกับเราได้ที่นี่ ดูแลโดยอาจาร์ยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแ ...

คอร์สล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดี วันที่ 30-31 มีนาคม 2567

คอร์สล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดี วันที่ 30-31 มีนาคม (เสารฺ์- อาทิตย์) 2567 ล้างพิษตับและนิ่วด้วยวีธีธรรมชาติ ไม่มีการสวนล้างลำไส้ ไม่ต้องอดอาหารมากกว่า 1 มื้อ อ่านประสบการณ์ตรงของผู้ที่เคยรับการล้างพิษตับ และนิ่วในถุงน้ำดีกับเราได้ที่นี่ ดูแลโดยอาจาร์ยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและท ...

คอร์สล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดี วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2567

คอร์สล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดี วันที่ 3-4 มกราคม (เสาร์- อาทิตย์) 2567 ล้างพิษตับและนิ่วด้วยวีธีธรรมชาติ ไม่มีการสวนล้างลำไส้ ไม่ต้องอดอาหารมากกว่า 1 มื้อ อ่านประสบการณ์ตรงของผู้ที่เคยรับการล้างพิษตับ และนิ่วในถุงน้ำดีกับเราได้ที่นี่ ดูแลโดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมพ ...

คอร์สล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดี วันที่ 9-10 ธันวาคม (เสาร์-อาทิตย์) 2566

คอร์สล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดี วันที่ 9-10 ธันวาคม (เสาร์- อาทิตย์) 2566 ล้างพิษตับและนิ่วด้วยวีธีธรรมชาติ ไม่มีการสวนล้างลำไส้ ไม่ต้องอดอาหารมากกว่า 1 มื้อ อ่านประสบการณ์ตรงของผู้ที่เคยรับการล้างพิษตับ และนิ่วในถุงน้ำดีกับเราได้ที่นี่ ดูแลโดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและที ...

คอร์สล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดี วันที่ 4-5 พฤศจิกายน (เสาร์-อาทิตย์) 2566

คอร์สล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดี วันที่ 4-5 พฤศจิกายน (เสาร์- อาทิตย์) 2566 ล้างพิษตับและนิ่วด้วยวีธีธรรมชาติ ไม่มีการสวนล้างลำไส้ ไม่ต้องอดอาหารมากกว่า 1 มื้อ อ่านประสบการณ์ตรงของผู้ที่เคยรับการล้างพิษตับ และนิ่วในถุงน้ำดีกับเราได้ที่นี่ ดูแลโดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและที ...

คอร์สล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดี วันที่ 7-8 ตุลาคม (เสาร์- อาทิตย์) 2566

คอร์สล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดี วันที่ 7-8 ตุลาคม (เสารฺ์- อาทิตย์) 2566 ล้างพิษตับและนิ่วด้วยวีธีธรรมชาติ ไม่มีการสวนล้างลำไส้ ไม่ต้องอดอาหารมากกว่า 1 มื้อ อ่านประสบการณ์ตรงของผู้ที่เคยรับการล้างพิษตับ และนิ่วในถุงน้ำดีกับเราได้ที่นี่ ดูแลโดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมพ ...

รูปนิ่วจากผู้ที่ใช้ชุดล้างนิ่วในถุงน้ำดี

ผู้ที่ใช้ชุดล้างตับและท่อน้ำดีของทางเราได้ถ่ายรูปก้อนนิ่วของแต่ละท่านมาให้ ซึ่งแต่ละท่านมีก้อนนิ่วออกมาเป็นจำนวนที่น่าพอใจ ส่วนใหญ่จะเป็นก้อนนิ่วคอเลสเตอรอล มีสีเขียวมรกตซึ่งเป็นสีของน้ำดีจากร่างกายเรา แต่ละท่านรู้สึกว่ามีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นหลังจากได้ทำการล้างพิษตับและท่อน้ ...