นิ่วในถุงน้ำดี

รู้จักกับนิ่วในถุงน้ำดี

คอร์สล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดี 15-16 มิถุยายน 2567

  คอร์สล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดี วันที่ 15-16 มิถุนายน (เสาร์ – อาทิตย์) 2567 ล้างพิษตับและนิ่วด้วยวีธีธรรมชาติ ไม่มีการสวนล้างลำไส้ ไม่ต้องอดอาหารมากกว่า 1 มื้อ อ่านประสบการณ์ตรงของผู้ที่เคยรับการล้างพิษตับ และนิ่วในถุงน้ำดีกับเราได้ ที่นี่ ดูแลโดยอาจาร์ยแพทย์ผู้เช ...

คอร์สล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดี วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2567

  คอร์สล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดี วันที่ 11-12 พฤษภาคม (เสารฺ์- อาทิตย์) 2567 ล้างพิษตับและนิ่วด้วยวีธีธรรมชาติ ไม่มีการสวนล้างลำไส้ ไม่ต้องอดอาหารมากกว่า 1 มื้อ อ่านประสบการณ์ตรงของผู้ที่เคยรับการล้างพิษตับ และนิ่วในถุงน้ำดีกับเราได้ที่นี่ ดูแลโดยอาจาร์ยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแ ...

คอร์สล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดี วันที่ 30-31 มีนาคม 2567

คอร์สล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดี วันที่ 30-31 มีนาคม (เสารฺ์- อาทิตย์) 2567 ล้างพิษตับและนิ่วด้วยวีธีธรรมชาติ ไม่มีการสวนล้างลำไส้ ไม่ต้องอดอาหารมากกว่า 1 มื้อ อ่านประสบการณ์ตรงของผู้ที่เคยรับการล้างพิษตับ และนิ่วในถุงน้ำดีกับเราได้ที่นี่ ดูแลโดยอาจาร์ยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและท ...

คอร์สล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดี วันที่ 9-10 ธันวาคม (เสาร์-อาทิตย์) 2566

คอร์สล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดี วันที่ 9-10 ธันวาคม (เสาร์- อาทิตย์) 2566 ล้างพิษตับและนิ่วด้วยวีธีธรรมชาติ ไม่มีการสวนล้างลำไส้ ไม่ต้องอดอาหารมากกว่า 1 มื้อ อ่านประสบการณ์ตรงของผู้ที่เคยรับการล้างพิษตับ และนิ่วในถุงน้ำดีกับเราได้ที่นี่ ดูแลโดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและที ...

คอร์สล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดี วันที่ 4-5 พฤศจิกายน (เสาร์-อาทิตย์) 2566

คอร์สล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดี วันที่ 4-5 พฤศจิกายน (เสาร์- อาทิตย์) 2566 ล้างพิษตับและนิ่วด้วยวีธีธรรมชาติ ไม่มีการสวนล้างลำไส้ ไม่ต้องอดอาหารมากกว่า 1 มื้อ อ่านประสบการณ์ตรงของผู้ที่เคยรับการล้างพิษตับ และนิ่วในถุงน้ำดีกับเราได้ที่นี่ ดูแลโดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและที ...

คอร์สล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดี วันที่ 7-8 ตุลาคม (เสาร์- อาทิตย์) 2566

คอร์สล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดี วันที่ 7-8 ตุลาคม (เสารฺ์- อาทิตย์) 2566 ล้างพิษตับและนิ่วด้วยวีธีธรรมชาติ ไม่มีการสวนล้างลำไส้ ไม่ต้องอดอาหารมากกว่า 1 มื้อ อ่านประสบการณ์ตรงของผู้ที่เคยรับการล้างพิษตับ และนิ่วในถุงน้ำดีกับเราได้ที่นี่ ดูแลโดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมพ ...

ก้อนนิ่วเกิดได้อย่างไร

เรามาฟังคำตอบง่ายๆของปัญหาที่ว่า ก้อนนิ่วเกิดได้อย่างไร กันดีกว่าคะ ก้อนนิ่วนั้นเกิดมาจากการที่ ตับสร้างน้ำดีประมาณ 500 – 1,000 ซีซี/วัน ซึ่งประกอบด้วย เกลือน้ำดี (Bile Salts) น้ำดี ไขมัน ซึ่งตับจะส่งน้ำดีนี้ไปที่ถุงน้ำดีเพื่อเก็บน้ำดีไว้ เมื่อร่างกายเราต้องการย่ ...