ร.ศ. แพทย์หญิงลำดวน วงศ์สวัสดิ์

ร.ศ. แพทย์หญิงลำดวน วงศ์สวัสดิ์

จากประสบการณ์การทำงานในวงการแพทย์มากว่า30 ปี นับแต่เป็นอาจารย์ในคณะแพทย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จนถึงรองศาสตาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินอาหารและตับ รวมถึงแผนงานเวชศาสตร์ครอบครัว และรองคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แพทย์หญิงลำดวนได้ศึกษาเรียนรู้เพื่อแนวทางการรักษาที่สร้างให้เกิดผลลัพธ์ที่ยั่งยืน และมีประโยชน์ต่อตัวผู้ป่วยเอง รศ.พญ.ลำดวน วงศ์สวัสดิ์ ได้นำความรู้ทางการแพทย์แผนปัจจุบัน ประกอบกับศาสตร์การแพทย์ทางเลือกที่ได้ศึกษาเพิ่มเติมด้าน Fuctional Medicine จากประเทศสหรัฐอเมริการ สถาบันชั้นนำในศาสตร์การแพทย์ผสมผสาน มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชึวิตของผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น   อยากทราบส่วนประกอบของชุดล้างนิ่วในถุงน้ำดี คลิกที่นี่  ท่านสามารถติดตามบทความต่างๆของอาจารย์ลำดวน คลิกที่นี่