สนใจการล้างพิษ

ลำดับขั้นตอนการสั่งซื้อชุดช้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดีมีดังนี้

 1. ผู้สนใจใช้ชุดล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดีติดต่อสอบถามข้อมูลมาที่คลีนิกโดยการแอดไลน์ที่  เพิ่มเพื่อน เพื่อทำการประเมินอาการเบื้องต้นโดยเจ้าหน้าที่และพยาบาลที่คลันิก
  • ในกรณีที่พบนิ่วในถุงน้ำดี หรือมีอาการรุนแรง และโรคแทรกซ้อน เจ้าหน้าทีจะนัดหมายให้มาพบหรือโทรศัพท์คุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอีกครั้ง
 2. ประเมินสุขภาพเบื้องต้นด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (ทางโทรศัพท์ หรือ ที่คลีนิก)
  • หากแพทย์เห็นว่าต้องการการเตรียมความพร้อมก่อนทำ อาจต้องทานยาสมุนไพรตามที่แพทย์ให้ก่อนที่จะซื้อชุดล้างพิษ
 3. การชำระเงินเพื่อซื้อชุดล้างพิษ
  • หากท่านมารับชุดล้างพิษที่คลีนิก ท่านสามารถชำระเงินได้ที่คลีนิกเลย
  • หากท่านสั่งซื้อชุดทางไปรษณีย์ เจ้าหน้าที่จะแจ้งหมายเลขบัญชีธนาคารเพื่อให้ท่านทำการโอน เมื่อโอนแล้สวท่านต้องส่งหลักฐานการโอนมาเพื่อยืนยันได้ทางไลน์ หรือ ทาง email พร้อมทั้งส่งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อ มาให้เจ้าหน้าที่
 4. ในกรณีที่ชำระเงินทางการโอน เมื่อได้รับหลักฐานการโอนเงินแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการจัดส่งให้ลูกค้าภายใน 2 วันทำการ (คลีนิกหยุดวันจันทร์)
 5. เมื่อจัดส่งแล้วลูกค้าจะได้รับ tracking number ยืนยันการส่งของ
 6. เมื่อลูกค้าได้รับของแล้วกรุณาติดต่อมาเพื่อยืนยันว่าได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว
 7. ภายในหนึ่งเดือนหลังจากท่านได้รับสินค้า ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อติดตามผลการล้างพิษ และติดตามดูว่าอาการของท่านเป็นอย่างไร มีปัญหาในการใช้ หรือข้อแนะนำใดเพิ่มเติมใดหรือไม่