ภาพข้างล่างนี้ เป็นภาพอุจจาระตัวอย่าง ที่คนไข้ของคลีนิคแห่งหนึ่งได้นำชุดล้างนิ่วในถุงน้ำดีไปใช้

มีผู้ป่วยรายหนึ่ง อายุ 45 ปี พบว่ามีก้อนนิ่วอยู่ในถุงน้ำดีจำนวนมาก จากการทำ MRI แพทย์ได้นัดวันที่ทำการผ่าตัด 3 ครั้งในระบะเวลา 2 ปี ผู้บ่วยได้ลองล้างนิ่่วด้วยชุดล้างนิ่วในถุงน้ำดี ผู้ป่วยพบมีการถ่ายเหลวตรงตามที่กำหนด มีก้อนนิ่วออกมาจำนวนมาก ได้ถ่ายรูปจากการหลายครั้งของการถ่าย 9 ครั้ง ดังรูป และเมื่ออุจาระรูปที่ 4 มากล้างจะพบก้อนนิ่วสีเขียว ดังรูปสุดท้าย และเมื่อตราจทางอุลตร้าซาว อีกครั้งก็ไม่พบก้อนนิ่วเลย ผู้ป่วยมีสุขภาพดีขึ้นไม่ปวดแสบท้อง ไม่อ่อนเพลีย ท้องไม่แน่น อืด ถ่ายอุจาระปกติ